1. Towary oferowane w sklepie internetowym HEK-TRADE sp. z o.o. są objęte gwarancją producenta.
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z HEK-TRADE sp. z o.o. lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej.
 3. Podstawą przyjęcia towaru do reklamacji jest dostarczenie go w oryginalnym opakowaniu z zachowaną naklejką gwarancyjną na koszt nabywcy.
 4. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Koszty przesyłki pokrywa nabywca.
 5. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
 6. Jeżeli przesłany towar nie odpowiada Państwa oczekiwaniom w ciągu 14 dni od otrzymania produktu, istnieje możliwość jego zwrotu lub wymiany pod warunkiem, że opakowanie fabryczne jest nienaruszone.
 7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, gdy: – w przypadku towarów posiadających zapieczętowane opakowanie – opakowanie zostało zdjęte, towar był używany przez Kupującego.
 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 9. Przy wymianie towaru na inny model ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione.
 10. Przy rezygnacji z towaru pieniądze zwracamy przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na podany rachunek (wybór formy zależy od Państwa). Pieniądze zwracamy tylko za towar, nie zwracamy kosztów przesyłek. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek za pobraniem!
 11. O zamiarze zwrotu lub wymiany towaru prosimy nas wcześniej powiadomić drogą elektroniczną lub telefonicznie. Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał rachunku.
 12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 13. Przy wymianie towaru na inny model ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione.
 14. Przy rezygnacji z towaru pieniądze zwracamy przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na podany rachunek (wybór formy zależy od Państwa). Pieniądze zwracamy tylko za towar, nie zwracamy kosztów przesyłek. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek za pobraniem!
 15. O zamiarze zwrotu lub wymiany towaru prosimy nas wcześniej powiadomić drogą elektroniczną lub telefonicznie. Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał rachunku.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.