1. Towary oferowane w sklepie internetowym HEK-TRADE sp. z o.o. są objęte gwarancją producenta.
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z HEK-TRADE sp. z o.o. lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej.
 3. Podstawą przyjęcia towaru do reklamacji jest dostarczenie go w oryginalnym opakowaniu z zachowaną naklejką gwarancyjną na koszt nabywcy.
 4. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Koszty przesyłki pokrywa nabywca.
 5. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
 6. Jeżeli przesłany towar nie odpowiada Państwa oczekiwaniom w ciągu 14 dni od otrzymania produktu, istnieje możliwość jego zwrotu lub wymiany pod warunkiem, że opakowanie fabryczne jest nienaruszone. Więcej informacji w zakładce ZWROTY.
 7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, gdy: – w przypadku towarów posiadających zapieczętowane opakowanie – opakowanie zostało zdjęte, towar był używany przez Kupującego.
 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 9. Przy wymianie towaru na inny model ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione.
 10. Przy rezygnacji z towaru pieniądze zwracamy przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na podany rachunek (wybór formy zależy od Państwa).Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek za pobraniem!
 11. O zamiarze zwrotu lub wymiany towaru prosimy nas wcześniej powiadomić drogą elektroniczną lub telefonicznie. Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał dowodu zakupu.
 12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 13. Przy wymianie towaru na inny model, ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.