Warunki ogólne

1. Regulamin określa ogólne zasady dokonywania zakupów na stronie Sklepu internetowego firmy Max-Trade s.c. (sklep).

2. Przedmiotem sprzedaży są Towary znajdujące się na stronie sklepu.

3. Do złożenia Zamówienia na stronie Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu, adresu e-mail i przeglądarki internetowej.

4. Sklep internetowy (sklep) firmy Max-Trade s.c., znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.hek-sklep.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Max-Trade s.c. (sklepie) są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto) chyba, że zaznaczono inaczej.

6. Firma Max-Trade s.c. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen. Zmiany te będą ważne od chwili umieszczenia ich na stronie.

7. Zamówienia realizujemy na terenie Polski oraz poza granicami kraju złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.

8. Wszystkie towary sprzedawane przez sklep internetowy Max-Trade s.c. są produktami nowymi, pełnowartościowymi oraz posiadają pełną gwarancję producentów. Wyjątkiem mogą być towary w opcji „Wyprzedaż”. Jeśli wyprzedaż podyktowana jest cechą produktu, cecha ta będzie wyszczególniona w karcie opisu tego towaru.

Składanie i realizacja zamówień

1. Dane podane podczas wypełniania formularza zamówienia będą wykorzystane wyłącznie do realizacji składanych zamówień.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Max-Trade s.c. na stronach sklepu internetowego lub wysłanie zamówienia e-mailem.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Max-Trade s.c. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4. Każde zamówienie zostanie potwierdzone e-mailem lub telefonicznie.

5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

7. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Max-Trade s.c. opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Max-Trade s.c.

8. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

9. Jeżeli towar znajduje się w magazynie to jego wysyłka następuje w ciągu 48 godzin (nie uwzględnia się dni świątecznych). W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie poinformujemy Państwa o możliwym terminie realizacji zamówienia.

10. W przypadku błędnie podanej ceny, dostępności lub czasu dostawy na stronie sklepu, sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania całości lub części zamówienia.

Forma dostawy

1. Paczki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Kupujący ma możliwość odbioru zakupionego towaru w siedzibie Max-Trade s.c.

3. Koszt dostawy obowiązujący na terenie Polski podany jest przy każdym produkcie.

4. Koszt dostawy pokrywa Klient.

Formy Płatności

1. Płatność przed wysyłką przelewem na konto bankowe

2. Płatność przy odbiorze (za pobraniem)

3. Gotówka, karta płatnicza – w siedzibie Max-Trade s.c.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin nie ogranicza żadnych praw kupującego, będącego konsumentem, które przysługują mu ze względu na obowiązujące przepisy prawne. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi uprawnienia Konsumentom pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa.

2. W przypadku sporów, strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony pozwanej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).