• -35%

TENES Alkaline Foam Alkaiczna wysokopieniąca piana myjąca

219,00 zł
142,35 zł Zniżka 35%
Brutto

Alkaiczna wysokopienna piana myjącą z systemem nabłyszczającym, przeznaczona do mycia aut ciężarowych i osobowych.

Ilość
lub zamów telefonicznie
+48 884 004 005

 

Dostępny

ALKALINEFOAM

Opis

Producent:
TENES

Opis produktu:

Alkaiczna wysokopienna piana myjącą z systemem nabłyszczającym, przeznaczona do mycia aut ciężarowych i osobowych.
Pojemność: 20 litrów

(W przypadku chęci zamówienia opakowania 200L bądź 1000L zapraszamy do kontaktu!)

Sugerowane rozcieńczenie :
- Samochody osobowe : 1:40 – 1:50
- Samochody ciężarowe : 1:20 – 1:30

Sposób użycia:
1.Rozcieńcz koncentrat piany dobierając proporcje do stopnia zabrudzenia powierzchni karoserii.
2.Nakładaj na suchą karoserię pojazdu.
3.Zacznij oprysk od dołu ku górze.
4.Poczekaj ,aż piana dokładnie zmiękczy brud i usunie jego wierzchnią warstwę.
Nie dopuść do wyschnięcia. W przypadku bardzo dużych zabrudzeń użyj dodatkowo szczotki.
5.Dokładnie spłucz używając wody pod ciśnieniem.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
P270 Nie jeść ,nie pić nie palić podczas używania produktu
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę na twarz.
P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.
P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są, nadal płukać.

Zawiera: alkohole tłuszczowe C11-C13,rozgałęzione oksyetylowane(5-20 molami tlenku etylenu);modyfikowany alkohol tłuszczowy C8-C10,sól tetrasodowakwasu N,N-dioctowego,wodorotlenek sodu